Jak zwiększyć liczbę ukierunkowanych działań użytkowników w Google o 132%
studium przypadku Papa Jones i RocketData
Obecnie prawie 50% wszystkich wyszukiwań ma charakter lokalny, co oznacza, że one są powiązane z lokalizacją. Nawet jeśli użytkownik nie określa położenia geograficznego, wyszukiwarka podaje wyniki aktualne dla jego lokalizacji jako punkty na mapie.

Powoduje to, że zadaniem każdej firmy staje się „złapanie" klienta na etapie wyszukiwania informacji i oferowania produktu lub usługi w dogodnym dla niego punkcie sprzedaży offline.

Z tego wynika ważny wniosek: dane o „lokalnych" firmach (adresy, numery telefonów, godziny pracy) powinny być dostępne dla użytkowników. To, jak dobrze lokalizacje są prezentowane na mapach i czy użytkownicy je znajdują, wpływa na rentowność biznesu. Według Google 76% użytkowników, którzy szukali lokalnych towarów lub usług, odwiedza miejsce zainteresowania w ciągu 24 godzin, a 28% odwiedzin kończy się zakupem.

Profil klienta

Papa Jones (RB) to sieć pizzerii legendarnej amerykańskiej marki. Zrzesza ponad 5000 restauracji w ponad 44 krajach świata. Na Białorusi jest 16 restauracji franczyzowych.

Wszystkie punkty firmy zostały podłączone do internetowej usługi zarządzania obecnością RocketData w dniu 01.07.2019 roku.

Problem i zadanie
Globalnym problemem przedstawicieli branży restauracyjnej są komplikacje ze znalezieniem ich na mapach. Niektóre placówki się zamykają, inne się przenoszą, otwierają się nowe, zmieniają się godziny pracy - wiele danych nie jest dostępne na mapach i w innych odpowiednich źródłach. A część z tych, które są przedstawione, zawiera błędy. Ponadto sami użytkownicy mogą celowo zmieniać informacje na nieprawidłowe, jeśli nie zostaną one potwierdzone przez właściciela praw autorskich.


W rezultacie - utrata lojalności klientów i zwrócenie się do konkurentów.

Jednym z zadań, które postawiła sobie firma Papa Jones, rozpoczynając pracę z serwisem RocketData.io, była obecność na mapach z dokładnymi i kompletnymi informacjami dla każdej restauracji.

Przed podłączeniem serwisu klient ręcznie aktualizował kontakty na głównych witrynach. Informacje o lokalizacjach zawierały błędy, częściowo brakowało ich na mapach.

Drugą nie mniej ważną kwestią jest zarządzanie reputacją. Codzienne przeglądanie wszystkich zasobów internetowych pod kątem nowych recenzji jest trudnym do osiągnięcia zadaniem.

Trzeba było zbierać liczne komentarze ze wszystkich źródeł, szybko odpowiadać na nie z jednego interfejsu, a także analizować recenzje pod kątem dynamiki.

Wraz z dużą liczbą comiesięcznych zapytań do Google i Yandex (442 074, 59% z których zostały wykonane z urządzeń mobilnych) firma ujawniła małą widoczność w wynikach wyszukiwania. Ważne było zapewnienie skutecznej obecności online: aby klient mógł znaleźć wszystkie punkty firmy z wygodnego urządzenia na odpowiednich stronach.
Jak działa usługa i co zostało zrobione, aby osiągnąć żądane wskaźniki

Po połączeniu firmy z usługą na koncie osobistym zostały otwarte karty wszystkich lokalizacji. Wiarygodne dane dotyczące punktów firmy zostały dostarczone przez klienta.

Karta jest wykresem wiedzy o firmie, zawierającym dane kontaktowe, opis kategorii, godziny pracy, logo i zdjęcia. System kojarzy każdą kartę z konta osobistego z kartami firmowymi na mapach i katalogach poprzez integracje API.

Jeśli nie ma ich na placówkach, tworzone są nowe. Jeśli istniejące placówki zawierają błędy, są one automatycznie korygowane.

System monitoruje również próby modyfikacji danych przez osoby trzecie i, jeśli zostaną wykryte, odrzuca je.

W ten sposób konto osobiste serwisu staje się jednolitym centrum zarządzania wykresem wiedzy o marce, łączącym karty wszystkich lokalizacji. Można nimi szybko zarządzać, edytując dane, usuwając punkty, które na przykład zostały zamknięte, a także tworząc nowe. Co zostało zrobione podczas podłączenia usługi i późniejszej pracy.

Serwis automatycznie zbiera również informacje zwrotne dotyczące kart firmowych z odpowiednich stron. Przetwarza je i zapewnia użytkownikowi w sposób systematyczny, umożliwiając tworzenie tabeli wyników dla lokalizacji (co jest ważne dla analityki i analizy wydajności KPI według punktów sprzedaży). Można odpowiadać na recenzje z jednego interfejsu.

W wyniku pracy klient otrzymał automatyzację procesu biznesowego zarządzania reputacją i wykresem wiedzy o marce. W ciągu dwóch tygodni serwis automatycznie zaktualizował dane kontaktowe restauracji, dodał brakujące lokalizacje. Recenzje zostały zebrane i zsynchronizowane na koncie osobistym w celu dalszego przetwarzania przez klienta.
Wyniki

Żądane wskaźniki studium przypadku - wzrost ukierunkowanych działań - zostały osiągnięte z powodu faktu, że mini-strony docelowe firmy zaczęły pojawiać się częściej i wyżej niż to mieli konkurenci.

Cztery miesiące po podłączeniu usługi RocketData wyświetlanie kart firmowych w wyszukiwarce Google i Mapach dla wszystkich zapytań wzrosło o 62,97%: 504,319 (od października 2018 r. do stycznia 2019 r., przed podłączeniem) w porównaniu z 821 902 (styczeń 2019 r. - kwiecień 2019, po podłączeniu).
Jeśli spojrzeć bardziej uważnie na dynamikę wyświetleń stron firmowych (bezpośrednie zapytania według nazwy lub adresu firmy, na przykład „Papa Jones Mińsk"), liczba wyświetleń stron wzrosła o 139,69% w wyszukiwarce Google i Mapach.
Według kategorii, produktu lub usługi (na przykład „pizza Mińsk") - o 52,33%.
Wzrost liczby wyświetleń kart według zapytań jakościowych ma pozytywny wpływ na dynamikę działań ukierunkowanych.

Po podłączeniu do RocketData z kart firmowych na mapach Google zarejestrowano:

+ 182,76% dodatkowych odwiedzin strony;

+ 111,80% dodatkowych połączeń z firmą;

+ 120,29% dodatkowych zapytań o budowę tras do pizzerii.
Ponadto w okresie pracy z serwisem zebrano i przetworzono ponad 2000 recenzji.

Dla firmy był to jeden z ważnych aspektów – analiza jakości usług w każdej restauracji za pomocą recenzji. Doświadczenie konsumentów pozwala nam doskonalić produkt, uwzględniać życzenia klientów dotyczące serwisu.
„Przetwarzamy otrzymane opinie, kontaktujemy się z naszymi klientami w celu wyjaśnienia informacji i rozwiązania problemów, co pozwala nam zamieniać klientów w stałych gości" — powiedział przedstawiciel Papa Jones.
Warto również pamiętać, że ocena tworzona przez recenzje jest trzecim najważniejszym czynnikiem rankingowym w wyszukiwaniu lokalnym – to, o ile punkt firmy pojawia się w wynikach wyszukiwania częściej i „wyżej" niż punkty konkurentów według odpowiednich zapytań. Dlatego tak ważna jest praca z recenzjami, zachęcanie klientów do ich pozostawiania.

Aby trafiać do wyników wyszukiwania według odpowiednich zapytań, wyprzedzać konkurentów, a w rezultacie przekształcać ruch związany z wyszukiwaniem w potencjalnych klientów, niezwykle ważne jest zoptymalizowanie obecności fizycznych lokalizacji w witrynach internetowych, do których użytkownicy mają dostęp codziennie.

Bez oznakowania na interaktywnych mapach „lokalne" firmy (bez względu na to, czy jest to sklep „w okolicy", pizzeria czy stacja benzynowa) tracą geograficznie odpowiednich klientów.

Uzyskać bezpłatny, szczegółowy raport na temat obecności Państwa punktów sprzedaży w Internecie

Dowiedzieć się, gdzie brakuje Państwa firm, gdzie wskazane są nieprawidłowe dane, jaka jest średnia ocena recenzji.